«ӘМЕЛИЙ ВИКТИМОЛОГИЯ» ОҚЫЎ КУРСЫ ШЕҢБЕРИНДЕГИ СЕМИНАР

Жақында Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалында «Әмелий виктимология» оқыў-курсын шөлкемлестириӯ бойынша, сондай-ақ, ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў, оны болдырмаў бойынша семинар шөлкемлестирилди.

Илажды филиалдың Оқыӯ ҳәм тәрбиялық ислери бойынша директор орынбасары Д.Жумамуратов ашып берди ҳәм басқарып барды.

Онда Қарақалпақстан Республикасы ИИМ Ҳуқықбузарлықлар профилактикасы басқармасы хызметкери, подполковник К.Ибрагимов, филиал психологы З.Баймуратова, филиал Ҳаял-қызлар басланғыш шөлкеми жетекшиси Г.Даўлетназарова ҳәм басқалар шығып сөйлеп, бүгинги күндеги шаңарақ-турмыс шеңбериндеги жәбиркешлик, жынаятшылық ҳәм дене жарақатын жеткериӯ бойынша оқыӯ бағдарламасына киргизилгенлиги, бул курстың мақсети ҳәм ӯазыйпасы ҳаққында кең түрде түсиниклер берип өтти.

 

Филиал Баспасөз хызмети.