Сайлаўшы сайлаў бюллетенин сүўретке түсирип, социаллық тармақларға жайластырыўына бола ма?

✅ Сайлаўшының бундай ҳәрекетлери қатаң түрде қадаған етиледи. Сайлаў бюллетенин даўыс берип болғаннан соң сүўретке түсирип, социаллық тармақларға жайластырыў сайлаўдың жасырын даўыс бериў принципин бузыў болып табылады. Ҳәзирги ўақытта барлық сайлаў участкаларында даўыс бериў кабиналарына сүўретке түсириўди қадаған етиў ҳаққындағы плакатлар орналастырылмақта.

‼️ Ҳүрметли пуқаралар, сайлаўдың жасырын даўыс бериў принципин сақлаған ҳалда, сайлаў бюллетенин даўыс берип болғаннан соң сүўретке түсирип, социаллық тармақларға жайластырмаўыңызды сораймыз.

Өзбекстан Қаҳарманы Анатолий Николаевич Панин

Мәмлекетимизде таў-кән санааты аўыр жоғалтыўға ушырады.

Пүткил мийнет жолы даўамында Наўайы кән-металлургия комбинатында пидәкерлик пенен хызмет еткен экскаваторшы-машинист, мийнет ветераны, Өзбекстан Қаҳарманы Анатолий Николаевич Панин усы жылы 21-октябрьде 72 жасында қайтыс болды.

А.Панин 1949-жыл 12-март күни Россия Федерациясының Тула ўәлаятындағы Узлов районында туўылды. Орта мектепти питкерип, дәслеп Дон қаласында кәсип-техника мектебинде, кейин ала Наўайы кәсип-өнер техникумында билим алды.

Пүткил өмири ҳәм мийнет жолын Өзбекстан таў-кән санаатының раўажланыўына бағышлаған А.Панин Наўайы кән-металлургия комбинатының Арқа кән басқармасына қараслы «Шығыс» карьеринде жумыс баслап, көп жыллар даўамында экскаватор машинисти, машинистлер бригадири, участка устасы ўазыйпаларында жемисли мийнет етти.

Өз кәсибиниң ҳақыйқый жанкүйери болған А.Панин бай билим ҳәм тәжирийбеси бәршеге үлги болатуғын мийнет сүйгиш, мәртлик, жанажан Ўатанымызға муҳаббат сыяқлы жоқары инсаныйлық пазыйлетлери менен тек ғана кәншилер жәмийетшилиги емес, ал көп миллетли халқымыздың ҳүрмет-итибарына ийе болды.

Ол Қызылқум саҳрасы қушағындағы сийрек ушырасатуғын қазылма байлықларды өзлестириўде белсендилик көрсетти.

А.Панин әсиресе ғәрезсизлик жылларында мақтанышлы мийнети, жеке ибрати, жәмийетлик жумысларға белсене қатнасыўы арқалы экономикамыздың әҳмийетли стратегиялық бағдары болған таў-кән санаатының раўажланыўын жаңа басқышқа алып шығыў, усы тармақта жаңа өндирис қатнасықлары ҳәм дәстүрлерин қәлиплестириўге мүнәсип үлес қосты.

Соның менен бирге жас кәншилер әўладын тәрбиялаў, өзи жасаған Үшқудық районын экономикалық-социаллық раўажландырыў, өндиристе жоқары экономикалық нәтийжелиликке ерисиўде оның хызметлери үлкен болды.

Соңғы жылларда халық депутатлары Үшқудық районлық Кеңеси депутаты сыпатында аймаққа реформаларды әмелге асырыў, халықты социаллық қорғаў, түрли миллет ўәкиллери арасында дослық ҳәм аўызбиршиликти беккемлеў, спорт ҳәм саламат турмыс тәризин ғалаба ен жайдырыўда айрықша белсендилик көрсетти.

А.Панинниң мәмлекетимиз ҳәм халқымыз алдындағы үлкен хызметлери жоқары дәрежеде тән алынып, 1995-жылы «Өзбекстан Қаҳарманы» жоқары атағы ҳәм «Олтин юлдуз» медалы менен сыйлықланған еди.

Мәмлекетимиз кән-металлургия тараўының ҳақықый пидәкери ҳәм ҳүрметли ветераны, меҳрибан устаз, жақсы ҳәм кишипейил инсан Анатолий Николаевич Панинниң естелиги кеўиллеримизде мәңги сақланып қалады.

Ш.Мирзиёев, Т.Норбоева, Н.Исмоилов,

А.Арипов, Қ.Турсунов, Қ.Санакулов

Дерек : https://kknews.uz/kk/90013.html

Сайлаў участкаңыздың географиялық жайласыўын билип алыўды қәлейсиз бе?

🗺 Сайлаў участкаңыздың географиялық жайласыўын билип алыўды қәлейсиз бе? Олай болса Орайлық сайлаў комиссиясының saylov.uz сайты арқалы географиялық жайласыўды анықлаў имканиятынан пайдаланың. Буның ушын төмендеги көрсетпелерге әмел етиң:

🔹 1-хызмет арқалы сайлаўшылардың электрон дизиминен өзиңиздиң сайлаў участкаңызды анықлап аласыз. Беттиң ақырында геожайласыў сизге усынылады.

Хызметтен пайдаланыў 👉 https://saylov.uz/uz/faq/user-polling-station

🔹 2-хызмет болса «Сайлаў участкаларының интерактив картасы» есапланады. Хызмет арқалы республика аймағындағы барлық сайлаў участкаларының геожайласыўын көрип алыўыңыз мүмкин.

Хызметтен пайдаланыў 👉 https://saylov.uz/uz/map

«SAYLAW HÁM JASLAR» ILAJI ÓTKERILDI

Usı jıldıń 14 oktyabr kúni Nawayi mámleketlik kánshilik instituti Nókis filialinda saylaw huqıqı, saylawlardıń áhmiyeti haqqında “Saylaw hám jaslar” atamasında saylawaldı úgit-násiyat ilajı ótkerildi.

Onı filialdıń Jaslar máseleleri hám ruwxıy-aǵartıwshılıq isleri boyınsha direktor orınbasarı Q.Yusupov basqarıp bardı.

Ilajda Ózbekstan Respublikası Oliy Majlisi Senatı janındaǵı jaslar parlamenti aǵzası, “Yuksalish” ulıwma milliy háreketi Qaraqalpaqstan Respublikası aymaqlıq bólimi koordinatorı Ǵ.Seytekov tárepinen Prezident saylawınıń áhmiyeti, Saylaw kodeksi, saylaw nızamshılıǵına kirgizilgen ózgerisler hám de qosımshalardıń mazmunı haqqında maǵlıwmatlar berildi.

Sonıń menen birge, jaslar – saylawlarǵa jurtımız turmısındaǵı eń áhmiyetli, jámiyetimizdiń barlıq iskerlik tarawılarında ámelge asırılıp atırǵan reformalardıń mazmunı tiyisli, hár bir saylawshı táǵdirine tásir kórsetetuǵın siyasiy waqıya retinde jantasıwları kerekligi ayrıqsha aytıp ótildi.

Ushırasıw  dawamında   jaslar  saylawǵa  baylanıslı  ózlerin qızıqtırǵan sorawlarǵa juwaplar aldı.

Filial Baspasóz xızmeti.

#Хош_хабар  “СТУДЕНТ-ЖАСЛАР ҲӘМ САЙЛАЎ” ҮГИТ-НӘСИЯТЛАӮ ФОРУМЫ

Усы жылдың 11-октябрь күни Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң мәденият сарайында 24-октябрь – Өзбекстан Республикасы Президенти сайлаўы күни мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасы жоқары оқыў орынлары оқытыўшылары ҳәм студент-жаслардыӊ сайлаўға белсене қатнасыўын тәмийинлеўге қаратылған  “Студент-жаслар ҳәм сайлаў” ураны астында шөлкемлестирилетуғын үгит-нәсиятлаӯ форумы шеңберинде республикамыздың барлық жоқары оқыў орынлары студент-жаслары арасында “Сайлаў билимданлары” закаўат интелектуал ойыны өткерилди.

Бунда филиалымыздың “Ренессанс” командасы да белсене қатнасып, филиалымыз студент-жаслары өзлериниң билим ҳәм де уқыплығын теңлеслерине көрсете билди. Нәтийжеде, республикамыздың барлық жоқары оқыў орынлары арасында сыйлы 2-орынды ийелеўге миясар болды.

Сондай-ақ, Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде форум шеңберинде республикамыз жоқары оқыў орынлары студентлери арасында  “Әдалатлы сайлаў – абадан турмысымыздыӊ негизи” атамасында өткерилгене шығармалар таӊлаўы да шөлкемлестирилип, бул таңлаўда филиалымыздың 2-курс студенти Шахзода Абдуллаева сыйлы 3-орынды ийеледи.

Әлбетте, биз де өз гезегинде жеңимпаз болған филиалымыздың студент-жасларын ерискен табыслары менен қутлықлап қаламыз.

 

Филиал Баспасөз хызмети

Өзбекстан муғаллимлери ҳәм устазларына

Ҳүрметли муғаллимлер ҳәм устазлар!

Қәдирли ветеранлар!

Бәринен бурын, сиз, әзизлерди, тәлим-тәрбия тараўының барлық жанкүйер хызметкерлерин улыўмахалықлық байрам – Муғаллимлер ҳәм устазлар күни менен шын кеўлимнен қызғын қутлықлайман.

Бул уллы әййямда сиз, мийнеткеш устазларға кеўлимизде, жүрегимизде болған жоқары ҳүрмет-иззет ҳәм жақсы тилеклерди сөз бенен толық билдириў қыйын, әлбетте. Себеби сизлер дүньядағы ең бийбаҳа байлық ҳәм мәңги мийрасты жаратыў, оны халқымызға, өнип-өсип киятырған жас әўладымызға минсиз жеткериў жолында ҳақыйқый пидайылық көрсетип мийнет етип атырған уллы инсанларсыз.  Бул үлкен байлық – ақыл-парасат ҳәм илим, бул өлмес мийрас – жақсы тәрбия.  Соның ушын сизлердиң атыңызға билдирип атырған уллы тилеклеримиз, тәжим ҳәм алғысларымызды пүткил ел-халқымыздың шексиз ҳүрмети ҳәм иззетиниң белгиси сыпатында қабыл еткейсиз.

Әзиз ўатанласлар!

Елимизде кейинги жыллары илим ҳәм тәлим-тәрбия тараўын мәмлекетлик сиясаттың тийкарғы бағдарына айландырыўға қаратылған, шаңарақта перзент туўылғанынан баслап камалға келгенине шекем оны ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлайтуғын, өмирде мүнәсип орын табыўына хызмет ететуғын тутас ҳәм үзликсиз система жаратылмақта.

Биз бул процессте инсан капиталына итибарды және де күшейтиў, оның ушын барлық имканиятларды иске қосыў бойынша әҳмийетли бағдарламалар ҳәм жойбарларды әмелге асырмақтамыз. Мәселен, бес жыл бурын елимизде 5 мың 211 бақша жумыс ислеген болса, ҳәзирги күнде бул сан 19 мың 316 ға, системадағы қамтыў дәрежеси 62 процентке, 6 жастағы балалар арасында болса 77 процентке жетти.

Мәмлекетимизде жаңа түрдеги ҳәм жаңа сапа басқышындағы билимлендириў дәргайлары, атап айтқанда, Президент мектеплери, дөретиўшилик мектеплери, қәнигелескен мектеплер жумыс ислемекте. Ҳәзирги күнге келип математика бағдарында 112, физика бағдарында 14, химия-биология бойынша 87, информатика ҳәм мәлимлеме-коммуникация технологиялары бойынша 99, шет тиллер бойынша 207 қәнигелескен мектеплердиң жумыс алып барып атырғанын айрықша атап өтиў тийис.

Жоқары билимлендириў тараўында да исенимли реформалар әмелге асырылмақта. Соңғы бес жылда шет еллердеги абырайлы жоқары билимлендириў мәкемелери менен биргеликте  67 жаңа университет ҳәм институтлар және филиаллар қурылып, олардың улыўма санының 144 ке жеткерилгени, қамтыў дәрежесиниң 3 есеге артып, 9 проценттен 28 процентке жеткени де мине усыдан дәрек береди.

Быйылғы оқыў жылында ең заманагөй талаплар ҳәм стандартлар тийкарында шөлкемлестирилген Жаңа Өзбекстан университети дәслепки студентлерди өз қушағына қабыл етти.

Усындай жаңаланыў процесслеринде оқытыўшы-устазларымыздың жумысқа, турмысқа мүнәсибети ҳәм жуўапкершилиги түп-тийкарынан өзгерип, олардың турақлы изленип, жаңалыққа умтылып жасап атырғаны, алдынғы билимлендириў технологиялары ҳәм методикаларын пуқта өзлестирип атырғаны, әлбетте, шешиўши әҳмийетке ийе.

Ҳүрметли ўатанласлар!

Ҳәзирги жедел раўажланып заман атырған алдымызға қандай қыйын ўазыйпаларды қойып атырғанын барлығымыз көрип, билип турмыз. Оларды шешиў ҳәм ийгиликли мақсетлеримизге жетиў, дүнья көлеминде бәсекиге шыдамлы болыў ушын халқымызды, бәринен бурын, жасларымызды илим, мәрипат ҳәм мәнаўият, раўажланыў жетискенликлери менен қуралландырыўымыз керек. Мине, усы мақсетте билимлендириўдиң мазмунын толық жаңалаў ушын елимиз илимпазлары, тәжирийбели педагоглар ҳәм сырт ел экспертлерин кеңнен тартқан ҳалда, миллий оқыў бағдарламасы жаратылып, басқышпа-басқыш әмелиятта қолланылмақта.

Заманагөй сабақлықларды жаратыў бойынша дәслепки нәтийжелерге ерисилип усы жылы биринши мәрте бир миллионнан артық баслаўыш класс оқыўшыларымыз жаңа сабақлықлар бойынша билим алмақта.

Ҳәзирги күнде жоқары билимлендириў системасын жаңа сапа басқышқа көтериў, тараўдағы машқалаларды сапластырыў, жоқары оқыў орынларымызды тәлим ҳәм илимниң ири орайларына айландырыў бойынша баслаған үлкен жумысларымызды жедел даўам еттириўимиз зәрүр.

Билимлендириў тараўының және бир әҳмийетли ўазыйпасы – жедел пуқаралық позициясына ийе болған, Ўатан ҳәм халық мәплерин исенимли қорғай алатуғын, заманагөй, кең пикирлейтуғын жаслар әўладын қәлиплестириўден ибарат. Сол себепли  Үзликсиз билимлендириў системасында жәмийетлик пәнлерди оқытыў тәртиби ҳәм принциплери концепциясын ислеп шығыў ҳәм оны әмелиятқа енгизиў объектив зәрүрликке айланбақта, деп ойлайман.

Ҳүрметли муғаллимлер ҳәм устазлар!

Жәмийетимизди бақша тәрбияшысы, мектеп муғаллими, жоқары оқыў орынларының профессор-оқытыўшылары ҳәм илимий-дөретиўшилик зыялыларды биз талпынып атырған Үшинши Ренессанстың төрт таяныш үстини деп тән алмақтамыз.  Соннан келип шығып олардың ҳүрмет-иззетин арттырыў, атап айтқанда, муғаллим ҳәм устазлардың қәдири, абырайы ҳәм мәртебесин тиклеў машақатлы ҳәм мақтанышлы мийнетин материаллық ҳәм руўхый хошаметлеў бойынша баслаған жумысларымызды, әлбетте, жаңа басқышқа көтеремиз.

Сиз, әзизлерди қутлы байрамыңыз бенен және бир мәрте қутлықлап, барлығыңызға саў-саламатлық, бахыт-ығбал, ийгиликли жумысыңызда үлкен табыслар, шаңарақларыңызға қут-берекет тилеймен.

Ҳәмийше аман-есен болың, ҳүрметли устазлар!

Шавкат МИРЗИЁЕВ

Өзбекстан Республикасы Президенти

ДЫҚҚАТ, ДАҒАЗА!

Наўайы мәмлекетлик кәншилик институтыныӊ Нөкис филиалында  бос турған төмендеги лаўазымлар ушын таңлаў жәрияланады:

 

– «Тәбийий ҳәм улыўма кәсиплик пәнлер» кафедрасы баслығы лаўазымына 1,0 ставка.

– «Социал ҳәм гуманитар пәнлер»кафедрасы баслығы (ислеп шығарыў технологиясы тараўы бойынша)  лаўазымына 1,0 ставка.

– Ислеп шығарыў технологиясы бойынша 0,5 ставка ассистент оқытыўшы.

– Инжинерлик иси тараўы бойынша 0,5 ставка стажёр оқытыўшы лаўазымына.

Кафедра баслығы лаўазымы ушын таңлаўға илим докторы (яки DSc), илим кандидаты, философия докторы (PhD)  илимий дәрежесине, профессор яки доцент илимий атағына, сондай-ақ, тийисли қәнигелик бойынша буларға теңлестирилген басқа илимий дәрежелерге ийе болған пуқаралар қатнасыўы мүмкин.

Ассистент-оқытыўшы ҳәм стажёр-оқытыўшы лаўазымларына-тийисли қәнигелик бойынша жоқары мағлыўматқа ийе болған пуқаралар (магистр, дипломлы қәниге) бир мүддетке қатнасыўы мүмкин.

Таңлаўға қантасыўды қәлеўшилер тәрепинен томендеги ҳүжжетлер тапсырылады:

-Филиал директоры атына арза

-Кадрларды еасапқа алыў бойынша жеке ис қағазы (ѳмирбаяны менен)

-Дипломларының тастыйықланған ксерокопиялары

-Илимий жумыслар дизими (форма 3.4)

-Мийнет дәптершесинен көширме

-Паспорт копия

-Обьективка (жақын карындаслары менен)

-Қәнийгелигин жетилистиргенлиги ҳаққындағы гуўалықтан кѳширмеси тапсырылады.

Арзалар газетада дағаза жарияланған күннен баслап бир ай мүддет ишинде талап етиледи.

Таңлаў шәртлери бойынша қосымша мағлыўматларды Наўайы мəмлекетлик кəншилик институты Нөкис филиалы Илимий Кеңесинен билиўиңизге болады.

 

Мәкан жайымыз Нөкис қаласы Қарақалпакстан көшеси 24-жай.

Қосымша мағлыўматлар бойынша хабарласыў ушын телефонлар: (61) 224-04-43, (99) 583-41-10

МУДАМЫ ҲҮРМЕТТЕСИЗ, ӘЗИЗ УСТАЗЛАР!

Әлбетте, муғаллим ҳәм устазларымызды қаншелли ҳүрметлесек те арзыйды. Себеби, олар келешегимиз ийелери болған жас әўлад тәрбиясына жуўапкер кәсип ийелери.

1-октябрь – «Муғаллимлер ҳәм устазлар күни» улыўмахалықлық байрамы мүнәсибети менен Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалында байрам илажы шөлкемлестирилди. Илажда филиал директоры А.Каипбергенов филиал жәмәәтин байрам менен қутлықлап өтти.

Сондай-ақ, байрам мүнәсибети менен тараўдағы көп жыллық нәтийжели мийнетлери ушын филиалдың басшы-хызметкерлери ҳәм де профессор-оқытыўшылары «Ҳүрмет жарлығы» ҳәм қымбат баҳалы саўғалар менен сыйлықланды.

Филиал Баспасөз хызмети.

Министрлик «супер контракт» муғдарын есаплаў бойынша әҳмийетли жаңалықты мәлим етти

2021-2022-оқыў жылы қабыллаўы ушын тастыйықланған «Республикалық жоқары билимлендириў мәкемелериниң бакалавриат тәлим бағдарларына сәйкес тест сынағы тапсырылатуғын пәнлер комплекси» баҳалаў критериялары өзгергенлиги себепли, абитуриентлерге қолайлы шараятлар жаратыў мақсетинде алдынғысынан өзгеше тәризде төлемли контракт тийкарында студентликке усыныс етиў сызығы шегарасына шекем жетерли балл топлай алмаған абитуриентлерге еселенген төлемли контракт муғдарын әмелде белгиленген базалық төлемли контракт муғдарына салыстырғанда төмендеги тәртипте әмелге асырылыўы белгиленди:

Топлаған баллары тастыйықланған төлемли контракт бойынша қабыллаў параметрлери шегарасына:

– 1,05 баллға шекем жетпеген абитуриентлер ушын – базалық төлемли контракт муғдарының 1,5 есеси;

– 1,06 баллдан 2,05 баллға шекем жетпегенлер ушын – базалық төлемли контракт муғдарының 2,0 есеси;

– 2,06 баллдан 3,05 баллға шекем жетпегенлер ушын – базалық төлемли контракт муғдарының 2,5 есеси;

– 3,06 баллдан 4,05 баллға шекем жетпегенлер ушын – базалық төлемли контракт муғдарының 3,0 есеси.

Бунда усы категориядағы абитуриентлер ушын төлемли контракттың минимал муғдарларын есаплаўда 2021-2022-оқыў жылында тастыйықланған бакалавриат тәлим бағдарлары бойынша бир студентти төлемли контракт тийкарында стипендиясыз базалық төлемли контракт бойынша оқытыў баҳасы қолланылады және коронавирус инфекциясына қарсы шаншылған (вакцина алған) абитуриентлерге белгиленген еселенген төлемли контракттың минимал муғдарына бир мәртелик 10 процентлик шегирме бериледи.

Ислам Матеков,

Қарақалпақстан хабар агентлиги.