NAWAYÍ MÁMLEKETLIK KÁNSHILIK INSTITUTÍ NÓKIS FILIALÍ BOS TURǴAN TÓMENDEGI LAWAZÍMLAR USHÍN TAŃLAW JÁRIYALAYDÍ:

Bilim tarawı Lawazımı Stavka
1 Islep shıǵarıw texnologiyası Professor 0,5
Docent 1
Úlken oqıtıwshı 1
Assistent – oqıtıwshı 1
2 Injinerlik isi Docent 1
Úlken oqıtıwshı 1
Assistent – oqıtıwshı 1
3 Kánshilik isi Docent 1
Úlken oqıtıwshı 1
4 Ximiya Assistent – oqıtıwshı 1
5 Matematika Assistent – oqıtıwshı 1

 

 Professor lawazımın iyelew ushın tańlawda, professor ilimiy ataǵına yamasa ilim doktorı (Doctor of Science) ilimiy dárejesine iye bolǵan puqaralar qatnasıwı múmkin.

Professor lawazımın iyelew ushın tańlawda ilim kandidatı, filosofiya doktorı (PhD) ilimiy dárejesine yaki docent ilimiy ataǵına iye bolǵan puqara keminde 5 jıl ilimiy-pedagogikalıq is stajına iye bolıwı, usı kafedranıń tálim baǵdarları boyınsha sabaqlıqlar hám oqıw qollanbalar avtorı bolıw shárti menen bir múddetke qatnasıwı múmkin.

Docent lawazımı ushın tańlawda docent ilimiy ataǵına, úlken ilimiy xızmetker yamasa ilim kandidatı, filosofiya doktorı (PhD), ilim doktorı yamasa ilim doktorı (DSc) ilimiy dárejesine iye bolǵan puqaralar qatnasıwı múmkin.

Bir múddetke docent lawazımın iyelew ushın tańlawda, tiyisli ilimiy ataqqa hám ilimiy dárejege iye bolmaǵan, biraq usı qánigelik boyınsha keminde 3 jıllıq ámeliy is tájiriybesine iye bolǵan, usı kafedranıń tálim baǵdarları boyınsha sabaqlıqlar hám oqıw qollanbalar avtorı bolǵan joqarı tájiriybeli qánigeler qatnasıwı múmkin.

Úlken oqıtıwshı lawazımı ushın tańlawda joqarı maǵlıwmatqa iye bolǵan magistr diplomlı hám qánigelik diplomlı (5 jıllıq) qánige, oqıtıwshılıq, ilimiy-izertlew hám islep shıǵarıw  jumısları tájiriybesine iye bolǵan puqaralar qatnasıwı múmkin.

Oqıtıwshı (assistent) lawazımı ushın tańlawǵa tiyisli qánigelik boyınsha joqarı maǵlıwmatqa iye bolǵan puqaralar (magistr hám qánigelik diplomlılar) qatnasıwı múmkin.

Tańlawǵa qatnasıwdı qálewshiler tárepinen tómendegi hújjetler tapsırıladı:

-Filial direktorı atına arza

-Kadrlardı esapqa alıw boyınsha jeke is qaǵazı (avtobiografiyası menen)

-Diplomlarınıń tastıyıqlanǵan kóshirmeleri

-Ilimiy miynetler dizimi (forma 3.4)

-Miynet dáptershesinen kóshirme

-Pasport kopiya

-Ob’ektivka (jaqın aǵayinleri menen)

-Qánigeligin jetilistirgenligi haqqındaǵı gúwalıǵınıń kóshirmesi  tapsırıladı.

-Ashıq sabaq ótkenligi haqqında bayanlama (Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı tastıyıqlaǵan)

Arzalar daǵazada daǵaza járiyalanǵan kúnnen baslap bir ay múddette qabıl etiledi.

 

Mákan jayımız: Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi 24-jay.

Qosımsha maǵlıwmatlar ushın telefonlar:  (61)-224-04-43,  (99)-583-41-10

Daǵaza «Erkin Qaraqalpaqstan» gazetasınıń 2021-jil 24-iyul kúni №87-88(20642) sanında járiyalandı.

АБИТУРИЕНТЛЕРДИӉ ДЫҚҚАТЫНА!

Наӯайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалы 2021/2022-оқыӯ жылы ушын төмендеги бағдарлар бойынша абитуриентлерди оқыӯға қабыллайды:

✅ Кәншилик иси (хызмет түрлери бойынша);

✅ Химиялық технология (өндирис түрлери бойынша);

✅ Машина қурылысы технологиясы, машина қурылысы өндирисин ислеп шығарыӯды үскенелеӯ ҳәм автоматластырыӯ;

✅ Технологиялық процесслерди ҳәм өндиристи автоматластырыӯ ҳәм басқарыӯ (тараӯлар бойынша).

Мүрәжат ушын телефонлар:

☎️ (61) 224-85-61
☎️ (61) 224-85-62
☎️ (61) 224-85-64
☎️ (61) 224-85-66
☎️ (61) 224-85-67

НМКИ Нөкис филиалы Баспасөз хызмети.

Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалы директорының 30-июнь – Жаслар күни мүнәсибети менен қутлықлаўы!

Ең дәслеп, бәршеңизди пүткил елимиз бойлап кең түрде белгиленип атырған бүгинги Жаслар күни байрамы менен Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалы атынан қызғын қутлықлайман!

Бүгинги күнде елимизде жаңа Өзбекстанды қурыўға қаратылған жәмийетлик-сиясий, экономикалық реформаларды әмелге асырыўда елимиз жасларының орны ҳәм тәсири күн сайын артып бармақта.

Турмысымыздың барлық тараўларында елимиз жаслары садықлық ҳәм пидайылық пенен хызмет етпекте. Елимизде оларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў ушын зәрүр шараятлар жаратылмақта. Жасларымыздың нызамлы ҳуқық және мәплерин тәми­йинлеў, олардың арзыў-нийетлерин, уқыбын ҳәм имканиятларын жүзеге шығарыў мәмлекетлик сиясаттың ең әҳмийетли  бағдарына айланды.

Ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында жасларды Ўатанды сүйиўшилик, миллий дәстүр ҳәм қәдириятларымызға ҳүрмет руўхында тәрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳәм физикалық жақтан бәркамал әўладты камалға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мәплерин қорғаў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар сөзимиздиң дәлили болмақта.

Бүгинги тез раўажланып атырған заманда, глобал көлемде бәсеки күшейип баратырған қурамалы жағдайда жоқары интеллектуаллық потенциалға ийе кадрларға талап ҳәр қашанғыдан да артып бармақта. Сонлықтан да, бүгинги күнде елимиздиң жоқары билимлендириў системасында түпкиликли өзгерислер әмелге асырмақта.

Атап айтқанда, кейинги жыллары республикамыздағы жоқары оқыў орынларының санының артып, олар арасында абырайлы сырт ел университетлериниң филиаллары бар екенлиги айрықша итибарға ылайық. Және де, елимизде жоқары билимлендириў мәкемелерине қабыллаў квоталарының саны избе-из арттырып барылыўы – бул елимиз жасларына деген үлкен имканиятлардың бири есапланады.

Қәдирли жаслар!

Сизлерди бүгинги Жаслар күни байрамы менен және бир мәрте қызғын қутлықлап, бәршеңизге беккем денсаўлық, терең билим ҳәм кәсип ийелеў, ана-Ўатанымыздың уллы келешегин қурыў жолындағы ийгиликли ислериңизде тасқын табыслар тилеймиз.

Атабек Каипбергенов,

Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты

Нөкис филиалы директоры.