#Танысыў_илажлары

Бәршемизге мәлим, бүгиннен бәрше жоқары оқыў орынларында жаңа 2021/2022-оқыў жылы басланбақта.

Бүгин Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалына 1-курсқа қабыл етилген студентлердиң ата-аналары менен ушырасыў шөлкемлестирилди. Онда филиал директоры А.Каипбергенов ҳәм филиал басшы-хызметкерлери студентликке қабыл етилген студентлердиң ата-аналары менен ушырасып, оларға оқыў процесси, шәртнама-төлемлери, филиалдың тәртип қағыйдалары жөнинде мағлыўматлар берип өтти.

Филиалда таныстырыў илажлары даўам етпекте…

Филиал Баспасөз хызмети.