ПӘРМАН ҲӘМ ОНЫҢ МӘНИСИ

Елимиз басшысы тәрепинен алып барылып атырған мәмлекетлик сиясаттыӊ тийкарғы буўыны мәмлекетимиз келешеги болған жасларға байланыслы болып, усы жылға «Жасларды қоллап-қуўатлаў ҳәм халық саламатлығын беккемлеў жылы» деп ат бериўи жаслар мәселесине жәнеде тереӊирек дыққат аўдарыў кереклигин белгилеп берди.

Усы жылдыӊ 20-апрель күни Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен қабыл етилген «Жаслардыӊ исбилерменлик искерлигин қоллап-қуўатлаў ҳәм бәндлигине көмеклесиў, оларды социаллық қорғаў ҳәмде бос ўақтын мазмунлы шөлкемлестириўге байланыслы қосымша ис-иләжлер ҳаққында»ғы ПФ-6208-санлы Пәрманы жасларымыз арасындағы машқалаларға шешим болды.

Пәрманда 2021-жыл 1-майдан баслап жатақхана менен қамтып алынбаған ҳәм өзине, ата-анасы (нызамлы ўәкиллери)на тийисли болмаған үйде ижара ҳуқықы тийкарында жасайтуғын мәмлекетлик жоқары оқыў орынлары студентлериниӊ 60 пайызына олар тәрепинен төленетуғын айлық ижара төлеминиӊ 50 пайызы Мәмлекетлик бюджети есабынан қаплап берилиўи нәзерде тутылған. Бунда, ижара төлеминиӊ қаплап берилетуғын бөлеги Ташкент қаласында базалық есаплаў муғдарыныӊ 1 есеси, қалған аймақларда базалық есаплаў муғдарныӊ ярымынан аспаўы керек, сондай-ақ, ижара төлеминиӊ қаплап берилетуғын бөлеги биринши нәўбетте мүтәж шаӊарақ перзентлерине, өрнек көрсеткен ҳәм белсенди студентлер ушын берилиўи көрсетилген. Жоқары оқыў орынлары тәрепинен олардыӊ бюджеттен тысқары қаржылары есабынан ижара ҳуқықы тийкарында жасайтуғын басқа студентлерге де айлық ижара төлеминиӊ бир бөлеги қаплап берилиўи мүмкинлиги белгиленген. Сондай-ақ, 2021-жыл 1-июнь күнинен баслап мәмлекетлик жоқары оқыў орынларына 10ға шекем мәҳәлле пуқаралар жыйынлары бириктирилиўи ҳәм оларда жасайтуғын жәмлеспеген жаслардыӊ руўҳый дүньяға көз қарасын қәлиплестириў, сол қатары, оларды шет тиллер, компьютер саўатханлығы, спорт, мәденият ҳәм китапханлық дөгереклерине қатнастырыў шаралары көрилиўи белгиленген.

Буннан тысқары, 2023-жыл 1-январьға шекем жумыс бериўшилер (бюджет шөлкемлери, мәмлекетлик кәрханалары, устав қорында мәмлекетлик үлеси 50 пайыз ҳәм оннан артық болған юридикалық шахслардан тысқары) олар тәрепинен 25 жастан аспаған хызметкерлер ушын төленген социаллық салық суммасы Мәмлекетлик бюджеттен жас хыземкерлер алты ай даўамында үзликсиз мийнет искерлигин әмелге асырыўы шәрти менен жетинши айдан баслап толық қайтарып берилиўи белгиленген. Сондай-ақ, «Жаслар дәптери»не киргизилген жасларға исбилерменлик искерлигин баслап ҳәм өзин өзи бәнт қылыўға зәрүр болған әсбап-үскенелер ҳәм мийнет қуралларын сатып алыў ушын базалық есаплаў муғдарыныӊ 40 есесинен көп болмаған муғдарда «Жаслар дәптери» қоры есабынан субсидия ажыратылыўы белгиленген.

Әлбетте елимиз жасларына жаратылып атырған бундай имканиятлардан жасларымыз үнемли пайдаланған ҳалда мәмлекетимиз раўажланыўы ушын өзлериниӊ мүнәсип үлеслерин қосыўы сөзсиз.

 

З.АМЕТОВА,

Наўайы мәмлекетлик кәншилик
институты Нөкис филиалы юрисконсульти