КОНСТИТУЦИЯ – РАЎАЖЛАНЫЎДЫҢ ҲУҚЫҚЫЙ ТИЙКАРЫ

Конституция әмелге асырылып атырған демократиялық реформалардың ҳәм де олардың нызамшылық тийкарларын жаратыўдың баслы ҳуқықый тийкары, инсан ҳуқық ҳәм еркинликлериниң исенимли қорғалыўының кепили болып хызмет қылады.

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы да 1993-жыл 9-апрель күни қабыл етилип, бүгинге шекем бул уллы тарийхый сәне, байрам сыпатында салтанатлы түрде белгиленип келинбекте.

Бүгинги күнде елимизде барлық тараўларда ерисилип атырған жетискенликлеримиз Конституциямызда беккемленип қойылған қағыйда ҳәм принциплер менен тығыз байланыслы. Конституциямыз ҳуқықый системаның тийкарғы ҳуқықый дереги сыпатында, оған басқа нызамлар қарсы келиўи мүмкин емес. Сонлықтан Конституция Тийкарғы нызам есапланады.

Усы күнлери елимиздиң гүллəн халқы мəмлекетимиз жəмийетлик-сиясий турмысындағы әҳмийетли сəнелердиң бири – Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының 28 жыллық байрамын жоқары көтериңкилик пенен күтип алмақта.

Усы жылдың 8-апрель сәнесинде Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалында “Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының жигирма сегиз жыллығы” атамасында байрам илажы шөлкемлестирилди. Дәслеп, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик гимнлери менен жаңлады.

Илажды филиал директоры Ф.Худойбердиев басқарып барды.

Салтанатлы байрам кешесинде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутаты, Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамының баслығы К.Каримов, Қарақалпақстан Ишки ислер министриниң орынбасары М.Рахматуллаев, Қарақалпақстан Республикасы Жынаят ислери бойынша суды баслығының орынбасары А.Абдикаримов, Қарақалпақстан Республикасы Жаўынгер-ветеранлар шөлкеми баслығының орынбасары А.Бекмуратов ҳәм басқалар шығып сөйлеп, халықтың пәраўанлығын тәмийинлеўде – Конституцияның орны ҳәм әҳмийети жоқары екенлигин атап өтти.

Ҳақыйқатында да, бүгин елимизде жүз берип атырған жаңаланыўлар, демократиялық ҳуқықый мәмлекет қурыў, әдил пуқаралық жәмийетин қәлиплестириў жолында ерисип атырған жетискенликлеримиздиң барлығы Конституцияда көрсетилген тийкарғы принциплердиң турмысқа толық енгизилиўи менен байланыслы.

Сонлықтан да, Конституцияны оқыў, үйрениў, мазмун-мағанасын терең аңлаў ҳәм оған әмел қылыў сондай-ақ, бул бағдарда үгит-нәсият жумысларын алып барыў ҳәр биримиздиң пуқаралық ўазыйпамыз, деп билиўимиз лазым.

НМКИ Нөкис филиалы Баспасөз хызмети.