Nawayı mámleketlik kánshilik institutı Nókis filialı Málimleme texnologiyaları orayı baslıǵı


USNATDINOV ADILBEK AXMETOVICH
 • Telefon: +998 (61) 224-85-66


 • Faks: +998 (61) 224-04-43


 • Email: usnatdinov1994@mail.ru
 • Oray óziniń iskerligin hám rawajlanıwın jaratılıp atırǵan programmalıq hám de multimediya ónimleri hám basqa ónimler, kórsetilip atırǵan xızmet hám jumıs túrleri boyınsha rawajlanıwın joybarlastıradı, hám de oraydıń islep-shıǵarıw, social hám material -texnikalıq bazasın keńeytiwdi belgileydi.

   Kórsetiletuǵın xızmet hám jumıs túrleri boyınsha buyırtpashılar, hám de texnikalıq resursların hám qurılmalardı jetkezip beretuǵınlar menen munasábetlerdi shártnama tiykarında júrgizedi.

   Oray xojalıq subektleri hám fizikalıq shaxslar buyırtpaların Ózbekstan Respublikası nızamlarında hám NMKI Nf Qaǵıydaında kórsetilgen tártipte shártnama tiykarında orınlawı múmkin.

   Oraydıń basqa shólkemler, kárxanalar, fizikalıq hám yuridikalıq shaxslar menen xojalıq iskerligi barlıq tarawlar boyınsha shártnama tiykarındaǵı óz-ara munasábetler járdeminde ornatıladı. Oray Ózbekstan Respublikası nızamına hám NMKI Nf  Qaǵıydaına qarsı bolmasa, shártnama predmetin, minnetlemelerdi hám xojalıq munasábetlerin basqa shártlerin anıqlawda erkin tańlaw huqıqına iye.

  • Informaciya marketingdi shólkemlestiriw
  • Kadrlardı tayarlaw, qayta tayarlaw hám de mamanlıǵın asırıwdıń zamanagóy formaların jaratıw hám engiziw
  • Informaciya texnologiyalar hám multimedia sistemaları salasındaǵı islerdi joqarı tálim hám páni tarawlarına nátiyjeni ámelde qollanıw qılıw
  • Aralıqtan oqıtıw hám oqıtıwdı rawajlandırıw, onıń didaktik hám metodikalıq támiynatın shólkemlestiriw, lekciyalardıń elektron versiyaların jaratıw
  • Shet el mámleketler hám respublika daǵı shólkemler, kitapxanalar, ilimiy izertlew institutları, kárxanalar hám joqarı oqıw orınları menen óz-ara informaciya baylanıslardı támiyinlew
  • Internet tarmaǵı hám elektron pochta xızmetlerin kórsetiw, anıq temalar boyınsha maǵlıwmatlardı qıdırıw hám olar jaylasqan adreslerdi usınıs etiw
  • Esaplaw texnikası qurallarına, kompyuterlerge servis xızmetin shólkemlestiriw, olardı remontlaw hám modernizaciyalaw
  • Informacion-kompyuter tarmaqları hám sistemaların proektlestiriw, jumısqa túsiriw hám sazlaw
  • Maǵlıwmatlardı jıynaw, qayta islew boyınsha programma ónimlerin jaratıw hám engiziw
  • Ilimiy-izertlew, izertlew, proektlestiriw hám eksperimental islerdi shólkemlestiriw hám ótkeriw
  • Seminarlar, konferensiyalar, izertlewler, kórgezbe, yarmarkalardı shólkemlestiriw hám ótkeriw
  • Oraydıń tiykarǵı maqset hám wazıypaları tómendegilerden ibarat :
  • Kadrlar tayarlaw milliy programmasında aytıp ótilgen máselelerdi sheshiw ushın, TATU intellektuallıq hám informaciya resurslarini muwapıqlastırıw
  • Oqıw procesin informaciyalastırıw, bilimlendiriw tarawında informaciya marketing xızmetin rawajlandırıw, jańa informaciya texnologiyalardı hám ilimiy-izertlew nátiyjelerin oqıw procesine nátiyjeni ámelde qollanıw qılıw
  • Ózbekstan Respublikasınıń birden-bir informaciya tálim keńisliksin qollap quwatlaw, ekonomikalıq hám ruwxıy tikleniwdiń tiykarǵı faktorları esaplanǵan intellektuallıq iskerlik boyınsha bilimler, ideyalar, ilimiy hám ámeliy nátiyjelerdi erkin almastırıwlaw
  • Studentler, magistrantlar, izertlewshilerdiń, aspirantlar hám doktorantlar, professor -oqıtıwshılar hám xızmetkerlerge informatika hám de informaciya texnologiyalardı, internetten paydalanıwdı úyretiw xızmetin shólkemlestiriw