1-LEKCIYA. Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoevtıń “Oraylıq hám Qubla Aziya: territoriyalıq óz-ara baylanıslılıq. Qáwipler hám imkaniyatlar” temasındaǵı xalıqaralıq konferentsiyadaǵı hám de Oraylıq Aziya mámleketleri basshılarınıń  Másláhát ushırasıwındaǵı shıǵıp sóylewin úyreniw  boyınsha tayarlanǵan lektsiya teksti

2-тема. «Жаңа Өзбекстан демократиялық өзгерислер, кең имканиятлар ҳәм әмелий жумыслар мәмлекетине айланбақта»

3-Мавзу. Олий таълим муассааларида “Кичик бизнес ва тадбиркорлик асослари” фанини ўқитиш бўйича

4-МАВЗУ: “ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЭРКИН ВА ФАРОВОН ЯШАЙЛИК” Ватанимиз мустақиллиги – биз учун куч-қудрат ва илҳом манбаи, тараққиёт ва фаровонлик асоси