ДЫҚҚАТ, ДАҒАЗА!

Наўайы мәмлекетлик кәншилик институтыныӊ Нөкис филиалында  бос турған төмендеги лаўазымлар ушын таңлаў жәрияланады:

 

– «Тәбийий ҳәм улыўма кәсиплик пәнлер» кафедрасы баслығы лаўазымына 1,0 ставка.

– «Социал ҳәм гуманитар пәнлер»кафедрасы баслығы (ислеп шығарыў технологиясы тараўы бойынша)  лаўазымына 1,0 ставка.

– Ислеп шығарыў технологиясы бойынша 0,5 ставка ассистент оқытыўшы.

– Инжинерлик иси тараўы бойынша 0,5 ставка стажёр оқытыўшы лаўазымына.

Кафедра баслығы лаўазымы ушын таңлаўға илим докторы (яки DSc), илим кандидаты, философия докторы (PhD)  илимий дәрежесине, профессор яки доцент илимий атағына, сондай-ақ, тийисли қәнигелик бойынша буларға теңлестирилген басқа илимий дәрежелерге ийе болған пуқаралар қатнасыўы мүмкин.

Ассистент-оқытыўшы ҳәм стажёр-оқытыўшы лаўазымларына-тийисли қәнигелик бойынша жоқары мағлыўматқа ийе болған пуқаралар (магистр, дипломлы қәниге) бир мүддетке қатнасыўы мүмкин.

Таңлаўға қантасыўды қәлеўшилер тәрепинен томендеги ҳүжжетлер тапсырылады:

-Филиал директоры атына арза

-Кадрларды еасапқа алыў бойынша жеке ис қағазы (ѳмирбаяны менен)

-Дипломларының тастыйықланған ксерокопиялары

-Илимий жумыслар дизими (форма 3.4)

-Мийнет дәптершесинен көширме

-Паспорт копия

-Обьективка (жақын карындаслары менен)

-Қәнийгелигин жетилистиргенлиги ҳаққындағы гуўалықтан кѳширмеси тапсырылады.

Арзалар газетада дағаза жарияланған күннен баслап бир ай мүддет ишинде талап етиледи.

Таңлаў шәртлери бойынша қосымша мағлыўматларды Наўайы мəмлекетлик кəншилик институты Нөкис филиалы Илимий Кеңесинен билиўиңизге болады.

 

Мәкан жайымыз Нөкис қаласы Қарақалпакстан көшеси 24-жай.

Қосымша мағлыўматлар бойынша хабарласыў ушын телефонлар: (61) 224-04-43, (99) 583-41-10