МУДАМЫ ҲҮРМЕТТЕСИЗ, ӘЗИЗ УСТАЗЛАР!

Әлбетте, муғаллим ҳәм устазларымызды қаншелли ҳүрметлесек те арзыйды. Себеби, олар келешегимиз ийелери болған жас әўлад тәрбиясына жуўапкер кәсип ийелери.

1-октябрь – «Муғаллимлер ҳәм устазлар күни» улыўмахалықлық байрамы мүнәсибети менен Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалында байрам илажы шөлкемлестирилди. Илажда филиал директоры А.Каипбергенов филиал жәмәәтин байрам менен қутлықлап өтти.

Сондай-ақ, байрам мүнәсибети менен тараўдағы көп жыллық нәтийжели мийнетлери ушын филиалдың басшы-хызметкерлери ҳәм де профессор-оқытыўшылары «Ҳүрмет жарлығы» ҳәм қымбат баҳалы саўғалар менен сыйлықланды.

Филиал Баспасөз хызмети.