ӨЗ-АРА БИРГЕ ИСЛЕСИЎ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Усы жылдың 17-сентябрь күни Қараөзек районы ҳәкимилиги жуўаплы хызметкерлери Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалы менен жақыннан тьанысты.
Илаж барысында мийманлар кәншилик иси қәнигелигиниң студент-жаслары менен ушырасып, таў-кән санаатын раўажландырыў ҳәм мәмлекетимизде бул тараўда әмелге асырылып атырған реформалар ҳаққында кең түрде түсиниклер берип өтти.
Сондай-ақ, районның жер асты қазылма байлықлары бай екенлиги, келешекте бул аймақты үлкен инвевстициялар аймағына айландырыў керек екенлиги атап өтилди.
Илаж барысында филиал басшылығы ҳәм район ҳәкимлиги менен келешекте өз-ара бирге ислесиў бойынша келисип алынды.

Филиал Баспасөз хызмети.