ФИЛИАЛ БИРИНШИЛИГИ БОЛЫП ӨТТИ

Усы жылдыӊ 27-август күни Өзбекстан  Республикасы ғәрезсизлигиниӊ 30 жыллығына бағышланып Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалында спорттыӊ стол-теннис түри бойынша ерлер ҳәм ҳаял-қызлар арасында филиал бириншилиги өткерилди.

Инсан искерлигинде дене-тәрбияныӊ әмелий нәтийжеси сыпатында адамныӊ физикалық таярлығы ҳәм ҳәрекет билим ҳәм көнликпелериниӊ жетискенлик дәрежеси, жоқары турмыслық күшке ийе екенлиги, спорт тараўында ерискен жетискенликлери, ақылый раўажланғанлығы менен есапланады.

Улыўмаластырып айтқанымызда, спорт мәмлекетимизде бәркамал әўладты тәрбиялаўдыӊ еӊ әҳмийетлик қуралы есапланып келинбекте. Себеби, спорт – саламат әўлад, саламат келешек дегени.

Кескин беллесиўлер астында өткерилген бириншиликте филиал ҳаял-қызлары арасында 1-орынды филиалдыӊ кадрлар бөлими инспекторы Б.Дуримбетова, 2-орынды филиалдыӊ мониторинг ҳәм ишки қадағалаў бөлими методисти Г.Даўлетназарова, 3-орынды филиалдыӊ техник хызметкери П.Басымбетовалар ийелеген болса, ал, ерлер арасында 1-орынды филиалдыӊ илимий изертлеўлер, инновациялар ҳәм илимий педагог кадрларды таярлаў бөлими инженерии П.Отепов, 2-орынды филиал баспасөз хаткери Р.Арзиев, 3-орынды филиал халықаралық бөлими методисти И.Базарбаевлар ийеледи. Жеӊимпазлар тәрепинен диплом ҳәм қымбат баҳалы саўғалар менен сыйлықланды. Сондай-ақ, жарыста филиал хожалық бөлими баслығы Н.Байжанов белсене қатнасқанлығы ушын арнаўлы диплом менен сыйлықланды.

Жеӊимпазларды сыйлықлаў мәресиминде филиал директоры А.Каипбергенов, филиал директоры орынбасарлары, бөлим баслықлары, профессор-оқытыўшылар ҳәм бөлим хызметкерлери қатнасты.

Филиал Баспасөз хызмети.