АБИТУРИЕНТЛЕРДИӉ ДЫҚҚАТЫНА!

Наӯайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалы 2021/2022-оқыӯ жылы ушын төмендеги бағдарлар бойынша абитуриентлерди оқыӯға қабыллайды:

✅ Кәншилик иси (хызмет түрлери бойынша);

✅ Химиялық технология (өндирис түрлери бойынша);

✅ Машина қурылысы технологиясы, машина қурылысы өндирисин ислеп шығарыӯды үскенелеӯ ҳәм автоматластырыӯ;

✅ Технологиялық процесслерди ҳәм өндиристи автоматластырыӯ ҳәм басқарыӯ (тараӯлар бойынша).

Мүрәжат ушын телефонлар:

☎️ (61) 224-85-61
☎️ (61) 224-85-62
☎️ (61) 224-85-64
☎️ (61) 224-85-66
☎️ (61) 224-85-67

НМКИ Нөкис филиалы Баспасөз хызмети.