Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалы директорының 30-июнь – Жаслар күни мүнәсибети менен қутлықлаўы!

Ең дәслеп, бәршеңизди пүткил елимиз бойлап кең түрде белгиленип атырған бүгинги Жаслар күни байрамы менен Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалы атынан қызғын қутлықлайман!

Бүгинги күнде елимизде жаңа Өзбекстанды қурыўға қаратылған жәмийетлик-сиясий, экономикалық реформаларды әмелге асырыўда елимиз жасларының орны ҳәм тәсири күн сайын артып бармақта.

Турмысымыздың барлық тараўларында елимиз жаслары садықлық ҳәм пидайылық пенен хызмет етпекте. Елимизде оларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў ушын зәрүр шараятлар жаратылмақта. Жасларымыздың нызамлы ҳуқық және мәплерин тәми­йинлеў, олардың арзыў-нийетлерин, уқыбын ҳәм имканиятларын жүзеге шығарыў мәмлекетлик сиясаттың ең әҳмийетли  бағдарына айланды.

Ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында жасларды Ўатанды сүйиўшилик, миллий дәстүр ҳәм қәдириятларымызға ҳүрмет руўхында тәрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳәм физикалық жақтан бәркамал әўладты камалға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мәплерин қорғаў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар сөзимиздиң дәлили болмақта.

Бүгинги тез раўажланып атырған заманда, глобал көлемде бәсеки күшейип баратырған қурамалы жағдайда жоқары интеллектуаллық потенциалға ийе кадрларға талап ҳәр қашанғыдан да артып бармақта. Сонлықтан да, бүгинги күнде елимиздиң жоқары билимлендириў системасында түпкиликли өзгерислер әмелге асырмақта.

Атап айтқанда, кейинги жыллары республикамыздағы жоқары оқыў орынларының санының артып, олар арасында абырайлы сырт ел университетлериниң филиаллары бар екенлиги айрықша итибарға ылайық. Және де, елимизде жоқары билимлендириў мәкемелерине қабыллаў квоталарының саны избе-из арттырып барылыўы – бул елимиз жасларына деген үлкен имканиятлардың бири есапланады.

Қәдирли жаслар!

Сизлерди бүгинги Жаслар күни байрамы менен және бир мәрте қызғын қутлықлап, бәршеңизге беккем денсаўлық, терең билим ҳәм кәсип ийелеў, ана-Ўатанымыздың уллы келешегин қурыў жолындағы ийгиликли ислериңизде тасқын табыслар тилеймиз.

Атабек Каипбергенов,

Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты

Нөкис филиалы директоры.