Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалы директорының Илимий ислер ҳәм инновациялар бойынша орынбасары тайынланды.

Наўайы кән-металлургия комбинаты мәмлекетлик кәрханасы бас директорының 2021-жыл 4-майдағы буйрығы менен Джаксымуратов Караматдин Мустапаевич Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалы директорының Илимий ислер ҳәм инновациялар бойынша орынбасары лаўазымына тайынланды.

Караматдин Джаксымуратов 1968-жыл Қарақалпақстан Республикасы Нөкис қаласында туўылған.  Қазақстан мәмлекетлик политехника институты(1992-жыл)н тамамлаған.

Геология-минерология илимлериниң кандидаты.

Усы күнге шекем Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалы Тәбийғый ҳәм улыўма кәсиплик пәнлер кафедрасы баслығы лаўазымында ислеген.

 

НМКИ Нөкис филиалы Баспасөз хызмети.