“ЭРАСМУС+” БАҒДАРЛАМАСЫ ҲАҚҚЫНДА СЕМИНАР ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛДИ

Бүгин Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалында Zoom программасы арқалы семинар шөлкемлестирилди.

Онлайн илажды филиалдың Оқыў ҳәм тәрбиялық ислер бойынша директор орынбасары Д.Жумамуратов басқарып барды.

Онда Бердақ атынрдағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети журналистика кафедрасының доценти, Эрасмус+ бағдарламасының Өзбекстандағы координаторы Б.Палўанов филиал профессор-оқытыўшылары хәм зийрек студентлери ушын “Эрасмус+” бағдарламасы шеңбериндеги проектлер хәм грантларды жеңип алыў ҳәм де оның усыллары ҳаққында кең түрде түсиниклер берип өтти.

Ҳақыйқатында да, “Эрасмус+” бағдарламасы жоқары билимлендириўде үлкен имканиятларды береди. Дүньяның раўажланған мәмлекетлериниң топ университетлерине барып тәжирийбе арттырыў, илимниң соңгы жаңалықлары менен танысыўды қәлеўши профессор-оқытыўшылар ҳәм студент-жаслар семинар даўамында өзлерин қызықтырған сораўларына тараў қәнигесинен жуўаплар алды.

Филиал Баспасөз хызмети.