Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali Bosh hisobchi (v.v.b.)


BAYMURATOV RUSLAN ADILBAEVICH

 • Telefon: +998 (61) 224-85-67


 • Faks: +998 (61) 224-04-43


 • Email: r.baymuratov@umail.uz
 • Soꞌnggi paytlarda axborot-texnologiyalari hayotimizning barcha jabhalariga kirib kelmoqda .Hisob-kitob boꞌlimlarida ham zamonaviy axborot –texnologiyalari asosida faoliyat olib boradigan, yangi kompyuter texnologiyalari asosida faoliyat  amalga oshirilmoqda. Filial hisob-kitob boꞌlimi tarafidan amalga oshiriladigan  barcha hisob –kitob faoliyatini olib borish uchun “UzASBO”  yoꞌnalishlaridan keng turda  foydalanib kelmoqda.

  “UzASBO “yoꞌnalishi Oꞌzbekiston Respubliksi Moliya Vazirligining 2013-yil ,30-apreldagi 63 –sonli”Oꞌzbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi tizimida va byujet davlatlarida zamonaviy axborot –texnologiyalarining yangi  bosqichga koꞌtarish va rivojlantirish,faoliyatlari haqida”gi buyrugꞌiga muoviq Moliya Vazirligining tegishli tizimlariga, 2013-yil 1-iyulga   muddatigacha “UzASBO” kompyuter yoꞌnalishini ishlab chiqish,vazifasi yuklatilgan edi.

  “UzASBO” kompyuter yoꞌnalishlari bir qator qulayliklar,imkoniyatlarga ega boꞌlib,masalan,Oꞌzbekiston Respublikasi qonunlari ,Oꞌzbekiston Respublikasi Prezidenti farmon-qarorlari,Vazirlar Mahkamasining qarorlari,har xil vazirliklar va shuning bilan birgalikda Moliya Vazirligi tamonida  ishlab chiqqan  g’aznachilik faoliyatini bajarishga muoviq buxgalteriya hisobini olib borishi va hisobotlarni tayyorlashga  bog’liq metodik koꞌrsatmalariga kiritilgan o’zgarish va qoꞌshimchalar yalxitlangan tarzda oꞌzgartirilib boriladi.Ma’lumotlar bazasi maxsus markazlashgan xizmatlarda saqlanib,har bir kiritilgan ma’lumotlar shu kunining soni bilan  arxivda saqlanib turish uchun kiritilishi mumkin.

  Bundan tashqari ,bu kompyuter yoꞌnalishi, hisobchilar uchun katta imkoniyatlarni yaratib beradi.Qayt etib oꞌtish kerakki,ish haqi va stipendiyalarni mana shu yoꞌnalish orqali tez va aniq hisoblab chiqish mumkin.Hisobotlarni tez internet orqali tegishli jamoaga yetkazib berish imkoniyatiga ega.Shuning bilan birga hisobotlarni xohlagan joyda ,internet tarmogꞌiga ulangan kompyuter yordamida hisoblab borish mumkin.Bu yangiliklar bilan birga imkoniyatlar hisob-kitob boꞌlimning faoliyatini yengillashtiradi va hisob –kitob ishini tez olib borishga imkoniyat yaratib beradi.

  • byujet sarf- xarajatlari shuning bilan birga byujetdan tashqari sarf-xarajatlar smetasida koꞌrsatilgan, aniq bir maqsadlar uchun toꞌgꞌri yoꞌnaltirilishi, bundan tashqari, pul xarajatlari va  qimmat-baho   buyumlar  ustidan  nazorat olib borish;
  • buxgalteriya  hisobini qonuniy asoslarga muoviq faoliyat yuritish;
  • ishchi –xodimlarning  oylik maoshlari  va unga tenglashtirilgan miqdorda toꞌlovlarni, shuning bilan birga oliy ta’lim muassasasida ta’lim oladigan talabalarining stipendiyalarining belgilangan tartibda va oꞌz vaqtida hisoblab chiqish;
  • pul xarajatlari,hisob –kitoblar va  qimmat-baho tovarlar,shuning bilan birga boshqa faoliyat va majburiyatlarni inventarizatsiya faoliyatida ishtirok qiladi,inventarizatsiya natijasining oꞌz vaqtida va toꞌgꞌri  rasmiylashtirish va ularni buxgalteriya hisobida shakllantirib borish;
  • qimmat-baho buyumlarni olish uchun berilgan ishonch xatlarining hisobini olib borish va ularni toꞌgꞌri foydalantirishni nazorat qilish;
  • moliyaviy  hisoblarni  belgilangan muddatda tuzish va topshirish;
  • muassasa boshligꞌi tasdiqlash uchun xarajat smetalari va  ularga qoꞌshimcha  qilinadigan hisob-kitoblarni tuzish;

  F.I.O

  Lavozimi

  Telefon raqami

  1

  Djmanyazova Darman Muminovna

  Hisobchi 1-darajali

  +998905909343

  2

  Qudyarova Venera Qazaqbaevna

  Tólov  kontrakt asosida óqıtish  bóyisha ekonomisti 2 -toifa

  +998905945281