ФИЛИАЛ БИРИНЧИЛИГИ ЎТКАЗИЛДИ

Жамиятда жисмоний маданият ривожланганлигининг асосий курсаткичи бу – инсонларнинг саломатлиги ва жисмоний шаклланишини даражаси, жисмоний маданиятнинг таълим ва тарбия, ишлаб чикариш ва маиший сохдларда, буш вактни тугри ташкиллаштириш жараёнида канчалик мухим урин тутишидир. Инсон фаолиятида жисмоний тарбиянинг амалий натижаси сифатида, кишининг жисмоний тайёргарлиги ва харакат билим ва куникмаларининг баркамоллик даражаси, юксак хаётий кучга эгалиги, спорт сохасида эришган ютукдари, аклий ривожланганлиги хисобланади. Мухтасар айтганда, спорт мамлакатимизда баркамол авлодни тарбиялашнинг энг мухим воситаси булиб келмокда ва келажакда хам шундай булиб колиши мукаррар. Чунки – спорт соглом авлод, соглом келажак дегани.

Жорий йилнинг 27 май куни Навоий давлат кончилик институти Нукус филиалида стол тенниси бўйича бўйича филиал талаба-ёшлари орасида филиал биринчилиги бўлиб ўтди.

Унда филиалнинг ўғил-болалари (талабалари) ўзаро баҳсга киришдилар.

Кескин муросасиз ўтган мусобақалар якунида 1-ўринни 1А кончилик иши талабаси Д.Мнажатдинов, 2-ўринни 1А кимёвий-технология талабаси А.Хажымуратов, 3-ўринни 1А кончилик иши талабаси А.Крашовлар эгаллашди.

Ғолиблар филиал томонидан диплом билан тақдирланди.

Филиал Матбуот хизмати.